Formación

Formación académica

 • Graduada en Logopedia pola Universidade da Coruña (col. nº 15/0619).
 • Posgrao de Experto en Patoloxía da Voz pola Fundación Instituto Ciencias do Home. Universidade de Alcalá.
 • Posgrao de Especialización en Rehabilitación e Perfeccionamento da Voz Profesional Falada e Cantada, pola Fundación Instituto Ciencias do Home. Universidade de Alcalá.
 • Prácticas de Logopedia en RV Alfa, Madrid, con Roxana Coll.
 • Prácticas de Logopedia no Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
 • Prácticas de Logopedia no Hospital Polusa, Lugo.
 • Técnica Superior en Integración Social polo CIFP Ánxel Casal - Monte Alto da Coruña.


Formación musical

 • Voz coral (cordas contralto e mezzosoprano) no coro Solo Voces de Lugo, baixo a dirección de Fernando G. Jácome.
 • Voz solista en Una Mesa Para Dos.
 • Corista en La Penúltima Sabinera - El Tributo.
 • Clases de Canto con Rosa Cedrón, na academia de música Atempo Inteligencia Musical, da Coruña.
 • Voz coral (cordas contralto e mezzosoprano) no Coro Universitario da Coruña, baixo a dirección de Rupert Twine.
 • Clases de Canto con Enrique Ramil, na academia de música Fábrica de Sons de Lugo
 • Clases de Canto con Noelia González, na academia de música Fábrica de Sons de Lugo.


Formación complementaria

 • Curso “Técnicas de Relaxación e Saúde”, polo Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa da Universidade da Coruña.
 • Curso “Expresión Corporal” pola Área de Cultura da Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura da Universidade da Coruña.
 • Curso “Autonomía persoal en nenos con autismo” por ASPANAES, Asociación de pais de persoas con TEA da Coruña.
 • Curso “Apoio Condutual Positivo. Solución a condutas problema en persoas con autismo” por ASPANAES, Asociación de pais de persoas con TEA da Coruña.
 • Curso “Accesibilidade universal e deseño para todos”, pola Universidade da Coruña.
 • Curso “Técnicas de movilización de pacientes”, por Cruz Vermella Formación, A Coruña.